Членство в організації

Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, що досягли віку 18 років та підтримують мету та завдання Організації та приймають участь в їх реалізації.

Для вступу до Організації необхідно надати до Президії письмову заяву встановленого зразка.

Згідно Положення про Всеукраїнську премію «Жінка ІІІ тисячоліття», усі переможниці Премії стають членами Міжнародної громадської організації „Жінка ІІІ тисячоліття”, що підтверджується врученням відповідного посвідчення під час урочистої церемонії нагородження. Членство зобов’язує впродовж року проводити роботу з популяризації діяльності Міжнародної громадської організації „Жінка ІІІ тисячоліття”, безпосередньо участі в благодійних акціях та заходах організації й поширювати інформацію про неї в різних регіонах, з метою залучення до участі в організації жінок, гідних почесної відзнаки. Члени Організації також мають залучати інших жінок до активної громадської роботи, надихати їх на професійні та особисті досягнення та сплачувати членські внески члена МГО.

Дійсні члени Міжнародної організації „Жінка ІІІ тисячоліття” мають право впливу на прийняття рішень щодо діяльності Організації, а також зобов’язуються поширювати інформацію про Організацію та її роботу в регіонах України. Дійсне членство в Організації припиняється після написання заяви про вихід з числа членів Організації, або автоматично, згідно вимог Статуту Організації.

statut

zayava